Nettkatalogen

ASSA Pando_FPB_001.JPG

Adgangskontroll


TrioVing Adgangssystemer TrioVing har over lengre tid vært en betydelig leverandør av elektroniske adgangssystemer i Norge. Vi har til nå levert over 100 000 dører med kortlesere, både on-line og off-line. Komplette løsninger av både elektronikk og mekanikk kan tilbys, og våre løsninger passer...
8156840C50.JPG

Elektriske lås - Næring


Næring. Elektriske lås benyttes hovedsaklig i ytterdører hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og som vanligvis innebærer en enklere avlåsning på dagtid. Motorlåser benyttes ofte som nattlåser styrt via adgangssystem eller alarm. Solenoidlås, elektrisk sluttstykke og magnetlåser benyttes ofte...
Yale Doorman med låsekasse sort dør 09-2011 DM.JPG

Elektriske lås - Privat


Yale elektroniske boliglås for eneboliger og leiligheter. Kan også benyttes til andre dører i hjemmet. Nøkkelfritt hjem.
Dørautomatikk.JPG

Dørautomatikk

   
Dørstyring er en fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset mange krav og bruksområder. Blant lovpålagte krav til visse dører, er at de skal være selvlukkende eller åpne seg selv automatisk. Bygningsforskriftene...
panikk-524x22412.JPG

Panikk- og rømningsbeslag


Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der trygghet for å komme ut i en brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette. En utfordring kan være å kombinere rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. Men nettopp slike...
dorlukkere-524x2245.JPG

Dørlukkere


Dører som ønskes selvlukkende, utstyres med dørlukker (også kalt dørpumpe), eller Dørautomatikk (eget produktområde). Dører i brannskiller har krav om automatisk lukking. Dørlukker er en komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Nyere dørlukkere har en rekke...
Beslag-524x2242.JPG

Beslag


Beslag er en fellesbetegnelse for et enormt spekter av produkter som en vanligvis forbinder med dører; deres betjening, funksjon og utseende. Typiske produkter er hengsler, dørvridere, håndtak, skilt, bolter og beslag spesielt beregnet for baderom. Moderne skandinaviske dører og vinduer leveres...
hengelas-524x2247.JPG

Hengelås


Hengelåser er først og fremst beregnet på alle typer oppbevaring, hvor man ønsker en sikker avlåsing. TrioVing har utviklet en ny serie hengelåser som tilfredsstiller vår tids krav til sikker avlåsning. Vi leverer også Yale hengelåser. Yale er en av verdens mest kjente merkevarer. Vårt sortiment...
industrilas-524x2249.JPG

Industrilås


I samarbeid med forretningspartnere tilbyr TrioVing løsninger på en rekke områder som avlåsing av skuffer, skap og sikkerhetsløsninger for myntopererte maskiner. Eksempler på det siste er vaskemaskiner,spilleautomater, parkometre med mer. Vi er med på det meste! CL110 er en spesiell kraftig lås...
9401681AA23_ART_FPB_001.JPG

Mekaniske låser og sluttstykker


Låskasse er den delen av låsen som blir innfelt i dørbladet. TrioVing har et bredt sortiment låskasser for privat- og næringslivsmarkedet - både mekaniske og elektroniske løsninger. Sluttstykket i en lås er beslaget hvor låsens falle/reile går i inngrep. Et sikkerhetssluttstykke er konstruert og...
lassett-524x22411.JPG

Låssett - komplette


Et låssett er en komplett pakke med alt man trenger for sikring av inngangsdør i en bolig. TrioVing tilbyr forsikringsgodkjente låssett i mange varianter. Kontakt ditt nærmeste TrioVing Sikkerhetssenter for rådgivning og, om du ønsker, hjelp til montering. Du får også låssettene hos faghandeler som...
sylindere-524x22413.JPG

Sylindere og Låssystem


Sylinderen kontrollerer hvilke nøkler som kan låse opp eller igjen låsen. Produktet sylinder, eller låssylinder, fungerer sammen med låskasse i det som utgjør en komplett sylinderlås. Sylindere finnes i mange varianter, blant annet. for ulike låskasser, som "standard-" eller som "systemsylinder"...
vindu-524x22415.JPG

Vinduslås og -beslag


Sikring av vinduer kan skje med spesielle vinduslåser som skrus på vinduskarmene. Det seneste når det gjelder vindussikring er TrioVing CodeHandle med kodelås på vinduet. Du kan også få vinduslåser både med og uten nøkkel som skrus på karmen. De med nøkler kan lages slik at nøkkelen passer til...
andre-produkter-524x224.JPG

Øvrige produkter


Elektroniske og digitale løsninger er i ferd med å gjøre sitt inntog på vårt fagområde som på de fleste andre. Den tradisjonelle nøkkelen vil likevel bestå i en rekke sammenhenger, i noen tilfelle kombinert med elektroniske løsninger. Derfor lever også våre produkter knyttet opp mot nøkkelen i...