Nettkatalogen

Katalog

panikk-524x22412.JPG

Panikk- og rømningsbeslag

 
Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der trygghet for å komme ut i en brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette.

En utfordring kan være å kombinere rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. Men nettopp slike helhetsløsninger finnes i TrioVings brede produktspekter og kompetanse.

 
1384nødterminal_grønn__opt.JPG

Nødutgangsbeslag Elektromekaniske


Elektrisk låste dører i rømningsvei skal normalt ha en lokal nødåpningsknapp selv om de styres av et automatisk brannvarslingsanlegg. Disse kan være utstyrt med alarm som beskytter mot misbruk og de kan også være tidsforsinket ved lokal nødbetjening. Ifølge VEILEDNING TIL...

Panikkbeslag Elektromekaniske


SK179A_S4_PRD_FPB_003.JPG

Nødutgangsbeslag Mekaniske


Nødbeslag for utadslående dører skal være enkle å betjene. Avhengig av valg av låstype kan tilbakerømning oppnås.
PANIKK-panikk-mekaniske.JPG

Panikkbeslag Mekaniske